Projektēšana

Katrā lielā vai mazā būvniecības objektā ir nepieciešams izstrādāt detalizētos darbu rasējumus, neskatoties uz to, vai konkrētajam objektam ir vai nav izstrādāts būvprojekts. Tamdēļ mēs izveidojām savu arhitektu, konstruktoru un dizaineru biroju un šobrīd spējam operatīvi nodrošināt gan vienkāršus rasējumus, gan sarežģīta tehniskā projekta izstrādi.

Mazstāvu dzīvojamās mājas

Nosaukums: Savrupmājas būvniecība

Adrese: Jaunā iela 55, Liepāja
Pasūtītājs: LSEZ SIA “LASKANA”

Realizācijas gads: 2017
Paveiktie darbi: Ēkas vizualizāciju izstrāde

Nosaukums: Pirts būvniecība

Adrese: Jaunā iela 55, Liepāja
Pasūtītājs: LSEZ SIA “LASKANA”

Realizācijas gads: 2017
Paveiktie darbi: Ēkas vizualizāciju izstrāde

Industriālās ēkas

Nosaukums: Dzeramā ūdens iepakošanas komplekss

Adrese: “Akoti”, Garkalnes nov., kadastra Nr. 80600030175

Realizācijas gads: 2015
Paveiktie darbi: Ēkas vizualizāciju izstrāde

Teritorijas labiekārtošana

Nosaukums: Teritorijas žoga tehniskā projekta izstrāde

Adrese: Riņķu iela 24/26, Liepāja
Pasūtītājs: Rīgas Stradiņa universitāte
Realizācijas gads: 2016
Paveiktie darbi: Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana

Nosaukums: Teritorijas žoga tehniskā projekta izstrāde

Adrese: Stendes iela 5, Rīga
Pasūtītājs: SIA “YIT Celtniecība”
Realizācijas gads: 2015
Paveiktie darbi: Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana

Mākslas objekti

Nosaukums: Vides dizaina objekts “Vāze ¼”

Adrese: Mūkusalas iela b/n, Rīga
Pasūtītājs: Nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”

Ģenerāluzņēmējs: “Jungrex”, SIA

Realizācijas gads: 2016
Paveiktie darbi: Projektēšana, betonēšana, flīzēšana, uzstādīšana

Nosaukums: Vides dizaina objekts “Klusā daba”

Adrese: Kandavas iela 2, Rīga
Pasūtītājs: Nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”

Ģenerāluzņēmējs: “Jungrex”, SIA

Realizācijas gads: 2014
Paveiktie darbi: Projektēšana, betonēšana, uzstādīšana

Nosaukums: Vides dizaina objekts “Vāze ¾”

Adrese: Kandavas iela 2, Rīga
Pasūtītājs: Nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds”

Ģenerāluzņēmējs: “Jungrex”, SIA

Realizācijas gads: 2014
Paveiktie darbi: Projektēšana, betonēšana, flīzēšana, uzstādīšana